Mensen in balans, organisatie in balans

 

WERKWIJZE MEDIATION

Aan het begin van de Mediation spreek je met elkaar procedure-regels af en teken je een officiële Mediationovereenkomst. Daardoor zorg je ervoor dat je je tijdens de Mediation steeds veilig kunt voelen en met elkaar open in gesprek kunt zijn. Je maakt daarmee ruimte om aan de Mediationtafel alles aan bod te laten komen wat kan helpen om het geschil waarin je zit uit de wereld te helpen.  

Drie procedure-regels van Mediation zijn daarvoor heel in het bijzonder van belang en dat zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en neutraliteit. Vertrouwelijkheid houdt in dat de inhoud van de gesprekken en alles wat gebeurt tijdens de Mediation vertrouwelijk is en geheim blijft. Vrijwilligheid houdt in dat je niet verplicht kunt worden om mee te doen aan een Mediationtraject en je er ook op elk gewenst moment weer mee kunt stoppen. En neutraliteit houdt in dat de Mediator tijdens het hele traject neutraal en onafhankelijk blijft; hij oordeelt niet, adviseert niet en komt ook niet met een of de oplossing.

Afhankelijk van hoe dat met elkaar wordt afgesproken kunnen advocaten of adviseurs bij de Mediation aanwezig zijn. In dat geval wordt van hen gevraagd zich ook te verplichten tot geheimhouding, door ondertekening van een apart geheimhoudingsbeding.

<terug>

Kaart
Opbellen
E-mail