Mensen in balans, organisatie in balans

 

KOSTEN MEDIATION

De kosten van een Mediationtraject bij mij bestaan uit mijn uurtarief van € 150,-- per uur, exclusief BTW, te vermeerderen met eventuele reiskosten en andere in overleg te maken onkosten. Hierbij moet je denken aan kosten van een te raadplegen deskundige. Ik bereken dit uurtarief voor de tijd die ik besteed aan (de voorbereiding van) onze Mediationgesprekken, het opstellen van de daarvoor benodigde stukken, onze onderlinge (telefonische) contacten en gewisselde (gemailde) correspondentie. Eventuele reistijd breng ik voor maximaal 50% in rekening.  

Tegenwoordig dekken de meeste Rechtsbijstandverzekeringen de kosten van Mediation. Als je wilt weten of dit in jouw geval ook zo is, kun je je polis erop nalezen of hiernaar informeren bij je verzekeraar.  

Als je inkomen en/of vermogen beneden een bepaald bedrag blijft kun je aanspraak maken op een gesubsidieerde Mediation, waarbij de overheid de kosten van Mediation draagt en je zelf een vastgesteld bedrag aan Eigen Bijdrage betaalt. Of u voor deze toevoegingsregeling in aanmerking komt, valt te lezen op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand

Afgezien hiervan vind ik het mogelijk maken van een Mediationtraject zo belangrijk dat ik, als de situatie dat nodig maakt, bereid ben een ‘meer op maat geschreven’ afspraak te maken over de kosten hiervan.

<terug>

 

Kaart
Opbellen
E-mail