Mensen in balans, organisatie in balans

 

HOME

Van human beings naar human resources
Van “human beings” zijn werkende mensen in de afgelopen jaren veranderd in “human resources” en worden 'gemanaged' als waren zij dingen. Alles alleen rationeel benaderen, houvast zoeken in analyse en controle, het werkt niet meer. Uitputting door (te) hard te werken zonder de accu op te laden, continu druk en controle uitoefenen op mensen, het resulteert in uitval en burn-out.

Mensen in balans, organisatie in balans
Veel werkende mensen willen zichzelf in hun werk herkennen, maar voelen zich vastzitten, voelen zich uitgeblust en gefrustreerd door gebrek aan ruimte en inspiratie. De balans is zoek. In zulke organisaties kunnen mensen niet optimaal functioneren, en dus kunnen die organisaties ook niet optimaal functioneren.

Pragmatische aanpak
Deze uitgangspunten vormen onze basis voor een werkelijke ondersteuning aan het verwezenlijken van de organisatie doelstellingen. Hierbij volgen we een pragmatische aanpak. Geen dikke beleidsstukken maar korte en gerichte interventies en adviezen.

 

 

 

 

 

RIsolution

Maagjesbolwerk 9

8011 LL Zwolle

Telefoon: 06-20624919

Email: info@risolution.nl