Mensen in balans, organisatie in balans

 

HOME Risolution mediation en p&o advies zwolle Zwolle

U bent (ineens) ondernemer en u krijgt te maken met personeelsvragen
Wellicht ontbreekt het u aan actuele kennis op gebied van P&O wet- en regelgeving. U als (beginnend) ondernemer wilt graag klankborden over personeelsvraagstukken. U heeft of krijgt te maken met arbeidsrechtelijke personeelsvragen zoals een (langdurig) verzuimtraject of disfunctioneren van een werknemer of een specifieke vraag rondom de invoering van de wet werk en zekerheid.

Pragmatische aanpak 
RIsolution geeft op een inspirerende, professionele en flexibele manier advies en ondersteuning op het gebied van P&O aan organisaties die zelf niet over een P&O afdeling, of (al dan niet tijdelijk) over te weinig capaciteit op dit gebied beschikken. Tevens zijn er mogelijkheden om onze expertise in te zetten voor een cluster van (kleine) bedrijven via bijvoorbeeld ondernemingsverenigingen en/of brancheorganisaties. Hierbij volgen we een pragmatische aanpak. Geen dikke beleidsstukken maar korte en gerichte interventies en adviezen. Daarnaast levert RIsolution professionele mediation bij arbeidsconflicten.

 Risolution mediation en p&o advies Zwolle 

Risolution mediation en p&o advies Zwolle

Kaart
Opbellen
E-mail