Mensen in balans, organisatie in balans

 

HOME Risolution mediation en p&o advies zwolle Zwolle

Van human beings naar human resources
Van “human beings” zijn werkende mensen in de afgelopen jaren veranderd in “human resources” en worden 'gemanaged' als waren zij dingen. Alles alleen rationeel benaderen, houvast zoeken in analyse en controle, het werkt niet meer. Uitputting door (te) hard te werken zonder de accu op te laden, continu druk en controle uitoefenen op mensen, het resulteert in uitval en burn-out.

Mensen in balans, organisatie in balans
Veel werkende mensen willen zichzelf in hun werk herkennen, maar voelen zich vastzitten, voelen zich uitgeblust en gefrustreerd door gebrek aan ruimte en inspiratie. De balans is zoek. In zulke organisaties kunnen mensen niet optimaal functioneren, en dus kunnen die organisaties ook niet optimaal functioneren.

Pragmatische aanpak
Deze uitgangspunten vormen onze basis voor een werkelijke ondersteuning aan het verwezenlijken van de organisatie doelstellingen. RIsolution geeft op een inspirerende, professionele en flexibele manier advies en ondersteuning op het gebied van P&O aan organisaties die zelf niet over een P&O afdeling, of (al dan niet tijdelijk) over te weinig capaciteit op dit gebied beschikken. Tevens zijn er mogelijkheden om onze expertise in te zetten voor een cluster van (kleine) bedrijven via bijvoorbeeld ondernemingsverenigingen en/of brancheorganisaties. Hierbij volgen we een pragmatische aanpak. Geen dikke beleidsstukken maar korte en gerichte interventies en adviezen. Daarnaast levert RIsolution professionele mediation bij arbeidsconflicten.

 Risolution mediation en p&o advies Zwolle 

Risolution mediation en p&o advies Zwolle

 

 

 

 

RIsolution

Maagjesbolwerk 9

8011 LL Zwolle

Telefoon: 06-20624919

Email: info@risolution.nl